Styrets-blogg

Ny bru over LortbekkenDugnadssjefen informerer

Posted by dugnadssjefen@engerdalhytteforening.no Fri, September 28, 2018 14:18:51

Ny bru over Lortbekken oppe i kraftgata på Skarven ferdigstilt kl 1712 i forgårs onsdag 26. september. Se bilder. Brua er ca 6 meter lang og ca 4 meter bred. Dermed skulle alt være klart for å ta i bruk den nye / tidligere traseen over Skarven til vinteren. Arnt Otnes var som vanlig en myndig og effektiv anleggsbas godt supplert av Jan Karsten Åsli og Bjørn Kristiansen, og vi ble godt supplert av Per Sundby og en kameratgjeng som bisto med bæring av tunge materialer inn til brua. Nå venter vi bare på nok snø da deler av traseen er noe tuvete og ujevn, men gir ca 5 km med mere løype.

Mvh
Dugnadskomiteen
Bjørn Kristiansen.Blog image


Blog imageStatus på dugnadsarbeid 2018Dugnadssjefen informerer

Posted by dugnadssjefen@engerdalhytteforening.no Tue, July 31, 2018 10:11:53

Etter alt styret og diskusjonene rundt alpinanlegget har de positive kreftene i Østfjellsammenheng lagt alpinprosjektet bak seg og satt seg sammen og laget en omfattende plan i 2018 for videre utvikling av tur og skiløypenettet i Østfjellet.

Det er (EU, Kommuneskogen, Solheim Hytter, Femund Hytter og Hytteeierforeningen) som nå sammen ønsker å bruke penger, tid og krefter på å videreutvikle tur og løypenettet i Østfjellområdet. Her er noen av de viktigste sakene kortfattet i planene for 2018:

Forbedre drening og trase i løypa opp mot Moliskaret.

Justering av løypetrase mellom Knuten og Solheimfeltet (unngår de to bratthengene)

Barklegging av de steinete partiene i Magnhildskarvrunden (nord og vest ca. 2 km, som er gjennomført.)

Vi ser på en utvidelse av løypenettet i nordre del av området.

Bygging av to nye og større klopper i Sagbekken og stor bekk syd for Knuten.

Ellers følger vi tradisjonen med en årlig felles dugnad i Østfjellet lørdag 1 september.

Egen invitasjon om denne blir sendt på E-post til alle medlemmene i Hytteierforeningen primo august måned.

Ønsker alle en fortsatt flott sommer, kanskje en fordel med litt mindre varme.

Mvh

For Dugnadskomiteen

Bjørn Kristiansen.


Barkebillygjengen fra høyre: Arnt Otnes, Odd Ingar Heggeriset, Øystein Malme, Håkon Svehagen og Bjørn Kristiansen.

Blog image
Brattbakken ferdig, venter på snøen.
Blog image
Fjellservice bistår oss med transport.
Blog image


Eie grunn i Engerdal og kunsten å eie en slalåmbakke.Styret informerer

Posted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, April 29, 2018 19:05:54

I Hamar Arbeiderblad 20. april skriver Ellen Fauske i spalten Signert om det å eie grunn i Engerdal og kunsten å eie en slalåmbakke. Styrets tilsvar i denne saken kan du lese her: https://www.h-a.no/debatt/er-ikke-hyttefolk-onsket-velkommen-til-engerdal

Se også vedlegget.

Leif JørstadÅrsmøte skjærtorsdag 29.03.2018Styret informerer

Posted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, March 11, 2018 15:49:07

Innkalling til årsmøte skjærtorsdag 29.03.2018.

Se vedlegget.

Leif Jørstad

Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomteneStyret informerer

Posted by styreleder@engerdalhytteforening.no Mon, September 11, 2017 18:05:27

Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomtene

Se vedlegget.

Leif JørstadHytteeiermøte 07. oktober 2017Styret informerer

Posted by styreleder@engerdalhytteforening.no Mon, September 11, 2017 18:00:53

Styret i Engerdal Østfjell Hytteeierforening inviterer til medlemsmøte i høstferien lørdag 7. oktober i Samfunnshuset i Engerdal. Møtet starter kl. 1600 og varer ca. en time. Hovedsaken er informasjon om utviklingen i drøftingene om å restarte alpinanlegget i Østfjellet. Alle medlemmer er velkomne!

Leif Jørstad

AlpinanleggetStyret informerer

Posted by styreleder@engerdalhytteforening.no Thu, June 08, 2017 16:21:54


Styret har tatt nye initiativ til å restarte anpinanlegget. Siden april 2017 har vi hatt tre møter med grunneierne, siste møte med grunneierne og hytteutbyggerne. Kommunen/ordføreren var også invitert, men kunne ikke delta pga utenlandsreise. Kommunen er meget positiv til at anlegget skal komme i drift igjen. Utfordringen er økonomiske krav fra to av grunneierne og Engerdal Østfjell AS. To grunneiere tilbyr å lei bort grunnen uten økonimiske krav.
Styret i EØH skal har styremøte den 12. juni 2017 og drøfte gjennom situasjonen. Hva utfallet av saken vil bli til slutt i drøftingene, er ikke mulig å forskuddtere. Med økonomiske kav for leie av grunnen fra to grunneiere som er helt ute av kurs og krav fra Engerdal Østfjell AS på kr. 2,5 mill. kr. for salg av anlegget (fikk heisen gratis da den ble satt opp), er utsiktene ikke gode.
Medlemmene i EØH vil få fyldig informasjon når saken er avklart.

Leif Jørstad

Styrets BloggStyret informerer

Posted by webredaksjon@engerdalhytteforening.no Wed, February 15, 2017 14:04:25

Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell Hytteeierforening er nå publisert på hjemmesiden.

Blog image
Velkommen!

Styret ønsker velkommen til denne bloggen og håper den vil fungere i kommunikasjonen mellom styret og medlemmene i Hytteeierforeningen.

Leif Jørstad

styreleder


Årsmøte den 13.april 2017

Årsmøte i EØH holdes skjærtorsdag 13. april kl. 1600 i Samfunnshuset i Engerdal. En sak som styret vil orientere om, er de initiativ styret har tatt for å få alpinanlegget i drift igjen vinteren 2017/18.

Hvis noen ønsker å ta opp saker til behandling i årsmøtet, må de sende saken til styret ved styreleder pr. mail senest 14 dager før møtet holdes. Innkalling med sakliste sendes senest en mnd. før møtet.

Leif Jørstad


Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hytteeierforeningen ble sendt til medlemmene pr. mail den 5. mars 2017 til de som har gitt oss har mailadressen. Sammen med innkallingen og sakliste, fulgte årsberetningen og regnskapet for 2016 samt budsjett for 2017. Årsberetningen fra styret som er ganske utfyllende, gir en god oversikt over de viktigste oppgaver hytteeierforeningen arbeider med.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til Samfunnshuset i Engerdal skjærtorsdag 13. mars kl.1600!

Leif Jørstad

Savner du innkallingen til årsmøte eller medlemsinformasjon fra styret?

Da skyldes det enten at du ikke har sendt oss mailadressen din eller det er feil adresse i medlemsregisteret. I slike tilfeller ber vi om at du sender riktig mailadresse til styreleder eller kasserer Henrik Karlsen. Adressene finner du på hjemmesida under tema Åpen medlemsinfo.

Leif Jørstad