Styrets-blogg

Styrets-blogg

Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell

Den enkelte som har tilleggsinformasjon, eller spørsmål kan legge inn dette på samme sted.

Engerdal Utmarkslag har lagt ned sine verv.

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, December 23, 2018 11:06:38

Styret i EØH er kjent med at Styret i Engerdal Utmarkslag har lagt ned sine verv.

Styret i EØH vil følge saken videre og arbeide aktivt for å ivareta medlemmenes interesser.

Vi kommer tilbake med mer informasjon over nyttår.

Med vennlig hilsen

Leif Jørstad

Mob. +47 916 49 980

Mail: leijors@online.no  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post9

Ny medlemsfordel – samarbeid/avtale med Sølen Alpinsenter.

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Fri, December 14, 2018 12:45:18

Etter at det ikke lykkes med å reåpne slalåmbakken i Østfjellet for den kommende sesongen har styret i Engerdal Østfjell Hytteeierforening (EØH) inngått avtale med Sølenstua Alpinsenter.

Avtalen går i korte trekk på at EØH sine medlemmer får samme medlemsfordeler ved å benytte seg av Sølenstua Alpinsenter som medlemmer i Ulvåberget hytteforening.

Kjøretid fra Østfjellet til Sølenstua er relativt kort på fine veier.

Det er god varmestue ved anlegget med god og variert servering.

Kun medlemmer i EØH kan kjøpe inntil 2 hyttekort/sesongkort med å oppgi medlemskap med hytteadresse i EØH. Sølen alpinsenter har medlemslista til EØH med kun informasjon om hytteadressa og ikke annet. Med dette hyttekortet kan to personer i familien bruke hyttekortet så mye de vil i hele sesongen.

Priser heiskort som gjelder for sesongen 2018-2019 er:

Type heiskort

Pris

Type heiskort

Pris

Type heis kort

Pris

Dagskort voksen

Kr 250

Dagskort barn

Kr 220

Enkelt tur

Kr 40

Sesongkort voksen

Kr 1800

Sesongkort barn

Kr 1300

Ukekort voksen

Kr 1300

Halvdagskort voksen

Kr 200

Halvdagskort barn

Kr 200

Ukekort barn

Kr 1000

2 dagers kort voksen

Kr 420

2 dagers kort barn

Kr 320

Familiekort

Kr 4000

Hyttekort – maks 2 kort per hytte

Kr 1000

For mer informasjon om sesongstart, åpningstider, mm, se hjemmesida til Sølen Alpinsenter: solenalpin.no. Spørsmål kan også rettes til Åge Olsen som drifter anlegget: Tlf. 902 67 995.

Vi håper dette tilbudet blir vurdert som interessant av medlemmene slik situasjonen er nå med anlegget i Østfjellet.

Med vennlig hilsen

Leif Jørstad

Mob. +47 916 49 980

Mail: leijors@online.no

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post8

Eie grunn i Engerdal og kunsten å eie en slalåmbakke.

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, April 29, 2018 19:05:54
I Hamar Arbeiderblad 20. april skriver Ellen Fauske i spalten Signert om det å eie grunn i Engerdal og kunsten å eie en slalåmbakke. Styrets tilsvar i denne saken kan du lese her: https://www.h-a.no/debatt/er-ikke-hyttefolk-onsket-velkommen-til-engerdal

Se også vedlegget.

Leif Jørstad  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post5

Årsmøte skjærtorsdag 29.03.2018

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, March 11, 2018 15:49:07
Innkalling til årsmøte skjærtorsdag 29.03.2018.

Se vedlegget.

Leif Jørstad

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post4

Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomtene

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Mon, September 11, 2017 18:05:27
Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomtene

Se vedlegget.

Leif Jørstad  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post3

Hytteeiermøte 07. oktober 2017

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Mon, September 11, 2017 18:00:53
Styret i Engerdal Østfjell Hytteeierforening inviterer til medlemsmøte i høstferien lørdag 7. oktober i Samfunnshuset i Engerdal. Møtet starter kl. 1600 og varer ca. en time. Hovedsaken er informasjon om utviklingen i drøftingene om å restarte alpinanlegget i Østfjellet. Alle medlemmer er velkomne!

Leif Jørstad

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post2

Alpinanlegget

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Thu, June 08, 2017 16:21:54

Styret har tatt nye initiativ til å restarte anpinanlegget. Siden april 2017 har vi hatt tre møter med grunneierne, siste møte med grunneierne og hytteutbyggerne. Kommunen/ordføreren var også invitert, men kunne ikke delta pga utenlandsreise. Kommunen er meget positiv til at anlegget skal komme i drift igjen. Utfordringen er økonomiske krav fra to av grunneierne og Engerdal Østfjell AS. To grunneiere tilbyr å lei bort grunnen uten økonimiske krav.
Styret i EØH skal har styremøte den 12. juni 2017 og drøfte gjennom situasjonen. Hva utfallet av saken vil bli til slutt i drøftingene, er ikke mulig å forskuddtere. Med økonomiske kav for leie av grunnen fra to grunneiere som er helt ute av kurs og krav fra Engerdal Østfjell AS på kr. 2,5 mill. kr. for salg av anlegget (fikk heisen gratis da den ble satt opp), er utsiktene ikke gode.
Medlemmene i EØH vil få fyldig informasjon når saken er avklart.

Leif Jørstad

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post1

Styrets Blogg

Styret informererPosted by webredaksjon@engerdalhytteforening.no Wed, February 15, 2017 14:04:25

Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell Hytteeierforening er nå publisert på hjemmesiden.


Velkommen!

Styret ønsker velkommen til denne bloggen og håper den vil fungere i kommunikasjonen mellom styret og medlemmene i Hytteeierforeningen.

Leif Jørstad

styreleder


Årsmøte den 13.april 2017

Årsmøte i EØH holdes skjærtorsdag 13. april kl. 1600 i Samfunnshuset i Engerdal. En sak som styret vil orientere om, er de initiativ styret har tatt for å få alpinanlegget i drift igjen vinteren 2017/18.

Hvis noen ønsker å ta opp saker til behandling i årsmøtet, må de sende saken til styret ved styreleder pr. mail senest 14 dager før møtet holdes. Innkalling med sakliste sendes senest en mnd. før møtet.

Leif Jørstad


Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hytteeierforeningen ble sendt til medlemmene pr. mail den 5. mars 2017 til de som har gitt oss har mailadressen. Sammen med innkallingen og sakliste, fulgte årsberetningen og regnskapet for 2016 samt budsjett for 2017. Årsberetningen fra styret som er ganske utfyllende, gir en god oversikt over de viktigste oppgaver hytteeierforeningen arbeider med.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til Samfunnshuset i Engerdal skjærtorsdag 13. mars kl.1600!

Leif Jørstad

Savner du innkallingen til årsmøte eller medlemsinformasjon fra styret?

Da skyldes det enten at du ikke har sendt oss mailadressen din eller det er feil adresse i medlemsregisteret. I slike tilfeller ber vi om at du sender riktig mailadresse til styreleder eller kasserer Henrik Karlsen. Adressene finner du på hjemmesida under tema Åpen medlemsinfo.

Leif Jørstad


  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post0