Styrets-blogg

Styrets-blogg

Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell

Den enkelte som har tilleggsinformasjon, eller spørsmål kan legge inn dette på samme sted.

Eie grunn i Engerdal og kunsten å eie en slalåmbakke.

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, April 29, 2018 19:05:54
I Hamar Arbeiderblad 20. april skriver Ellen Fauske i spalten Signert om det å eie grunn i Engerdal og kunsten å eie en slalåmbakke. Styrets tilsvar i denne saken kan du lese her: https://www.h-a.no/debatt/er-ikke-hyttefolk-onsket-velkommen-til-engerdal

Se også vedlegget.

Leif Jørstad  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post5

Årsmøte skjærtorsdag 29.03.2018

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Sun, March 11, 2018 15:49:07
Innkalling til årsmøte skjærtorsdag 29.03.2018.

Se vedlegget.

Leif Jørstad

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post4

Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomtene

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Mon, September 11, 2017 18:05:27
Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomtene

Se vedlegget.

Leif Jørstad  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post3

Hytteeiermøte 07. oktober 2017

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Mon, September 11, 2017 18:00:53
Styret i Engerdal Østfjell Hytteeierforening inviterer til medlemsmøte i høstferien lørdag 7. oktober i Samfunnshuset i Engerdal. Møtet starter kl. 1600 og varer ca. en time. Hovedsaken er informasjon om utviklingen i drøftingene om å restarte alpinanlegget i Østfjellet. Alle medlemmer er velkomne!

Leif Jørstad

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post2

Alpinanlegget

Styret informererPosted by styreleder@engerdalhytteforening.no Thu, June 08, 2017 16:21:54

Styret har tatt nye initiativ til å restarte anpinanlegget. Siden april 2017 har vi hatt tre møter med grunneierne, siste møte med grunneierne og hytteutbyggerne. Kommunen/ordføreren var også invitert, men kunne ikke delta pga utenlandsreise. Kommunen er meget positiv til at anlegget skal komme i drift igjen. Utfordringen er økonomiske krav fra to av grunneierne og Engerdal Østfjell AS. To grunneiere tilbyr å lei bort grunnen uten økonimiske krav.
Styret i EØH skal har styremøte den 12. juni 2017 og drøfte gjennom situasjonen. Hva utfallet av saken vil bli til slutt i drøftingene, er ikke mulig å forskuddtere. Med økonomiske kav for leie av grunnen fra to grunneiere som er helt ute av kurs og krav fra Engerdal Østfjell AS på kr. 2,5 mill. kr. for salg av anlegget (fikk heisen gratis da den ble satt opp), er utsiktene ikke gode.
Medlemmene i EØH vil få fyldig informasjon når saken er avklart.

Leif Jørstad

  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post1

Styrets Blogg

Styret informererPosted by webredaksjon@engerdalhytteforening.no Wed, February 15, 2017 14:04:25

Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell Hytteeierforening er nå publisert på hjemmesiden.


Velkommen!

Styret ønsker velkommen til denne bloggen og håper den vil fungere i kommunikasjonen mellom styret og medlemmene i Hytteeierforeningen.

Leif Jørstad

styreleder


Årsmøte den 13.april 2017

Årsmøte i EØH holdes skjærtorsdag 13. april kl. 1600 i Samfunnshuset i Engerdal. En sak som styret vil orientere om, er de initiativ styret har tatt for å få alpinanlegget i drift igjen vinteren 2017/18.

Hvis noen ønsker å ta opp saker til behandling i årsmøtet, må de sende saken til styret ved styreleder pr. mail senest 14 dager før møtet holdes. Innkalling med sakliste sendes senest en mnd. før møtet.

Leif Jørstad


Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hytteeierforeningen ble sendt til medlemmene pr. mail den 5. mars 2017 til de som har gitt oss har mailadressen. Sammen med innkallingen og sakliste, fulgte årsberetningen og regnskapet for 2016 samt budsjett for 2017. Årsberetningen fra styret som er ganske utfyllende, gir en god oversikt over de viktigste oppgaver hytteeierforeningen arbeider med.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til Samfunnshuset i Engerdal skjærtorsdag 13. mars kl.1600!

Leif Jørstad

Savner du innkallingen til årsmøte eller medlemsinformasjon fra styret?

Da skyldes det enten at du ikke har sendt oss mailadressen din eller det er feil adresse i medlemsregisteret. I slike tilfeller ber vi om at du sender riktig mailadresse til styreleder eller kasserer Henrik Karlsen. Adressene finner du på hjemmesida under tema Åpen medlemsinfo.

Leif Jørstad


  • Comments(0)//styrets-blogg.engerdalhytteforening.no/#post0